LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingende historische databank van lokale statistieken

 

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Welkom op de website Census 1900. Op deze site vindt u de uitslagen van algemene tellingen die op het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw hebben plaatsgevonden. Van elke gemeente uit België die in deze periode heeft bestaan, zijn de uitkomsten hier consulteerbaar. De cijfers zijn afkomstig van LOKSTAT, de Historische Databank van Lokale Statistieken. Ze worden ter beschikking gesteld bij wijze van voorbeeld van de toepassingsmogelijkheden van de Databank.
LOKSTAT is een onderzoeksinfrastructuur van het Queteletcentrum van de Universiteit Gent.


Directe toegang:

Nijverheidstelling 1896 Beschrijving Tabellen Kaarten
Landbouwtelling 1895 Beschrijving Tabellen
Volkstelling 1900 Beschrijving Tabellen

images/fig4.jpg