LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


 

Volkstelling 1900

Volkstelling 1900 > Toelichting

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Toelichting

Op 31 december 1900 vond een algemene telling plaats van de bevolking in België. Het was de zesde census die sinds de onafhankelijkheid werd georganiseerd. De telling geeft de bevolkingsverdeling weer op de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw, toen de grondslagen van de moderne samenleving werden gelegd. Het was een periode van belangrijke technische innovaties, sterke verstedelijking, dominantie van de burgerij en opkomende fabrieksproletariaat die als de “Belle Epoque” de geschiedenis is ingegaan.