LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


 

Volkstelling 1900

Volkstelling 1900 > Toelichting > Inhoud van de webtabellen

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Inhoud van de webtabellen

Op deze site worden de uitkomsten van de telling vermeld in alle Belgische gemeenten (2617 in totaal). De gegevens zijn gebaseerd op de publicaties waarin de officiële uitslagen van de census werden bekend gemaakt (1903). In de tabellen komen eveneens kadastrale gegevens voor afkomstig van het Ministerie van Financiën.

De webtabellen bevatten voor elke gemeente, administratief arrondissement en provincie volgende gegevens:

Thema Inhoud
Geslacht Totaal van de bevolking en per geslacht
Burgerlijke staat Ongehuwden, gehuwden, personen in weduwestaat en personen uit de echt gescheiden (per geslacht)
Geboorteplaats Personen geboren in de woongemeente, in België en in het buitenland (per geslacht)
Nationaliteit Belgen en niet-Belgen, met onderscheid naar land van geboorte (per geslacht)
Leeftijd Personen jonger dan 15 jaar, 15 tot en met 54 jaar, 55 jaar en ouder (per geslacht)
Alfabetisme Personen die kunnen lezen en schrijven, personen die niet kunnen lezen en schrijven (per geslacht)
Gesproken landstalen (alle leeftijden) Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken: Frans, Nederlands (“Vlaams”), Duits, Frans en Nederlands, Frans en Duits, Duits en Nederlands, alle drie landstalen en geen van de drie landstalen (per geslacht)
Gesproken landstalen (excl. kinderen) Zelfde variabelen als voorgaande tabel uitsluitend voor de bevolking met een leeftijd van 15 jaar en ouder
Gezinnen en gebouwen Gezinnen; woningen; bewoonde en onbewoonde gebouwen die niet bestemd zijn als woning
Kadastraal inkomen en oppervlakte Oppervlakte wel en niet onderworpen aan de grondbelasting (hectare).
Waarde van bebouwde en onbebouwde goederen (belastbaar inkomen in frank).