LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


 

de historische databank van lokale statistieken

Over LOKSTAT > Raadpleging

Raadpleging

De LOKSTAT-collecties worden ter beschikking gesteld van het wetenschappelijke onderzoek. Het auteursrecht is van toepassing op de digitale databestanden, waarvan sommige door privé-organisaties bij LOKSTAT werden gedeponeerd. Al naargelang de herkomst en het statuut van de bron gelden verschillende niveaus van openbaarheid van de gegevens. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de gegevens. De data-gebruiker dient zich schriftelijk ertoe te verbinden om de verkregen datasets niet door te geven aan derden.

Alleen aanvragen die specifieke onderzoeksthema’s betreffen, worden in overweging genomen. LOKSTAT is een instrument dat bij uitstek geschikt is voor statistische analyses van grote aantallen gemeenten. Het biedt nauwelijks of geen meerwaarde voor studies die zich tot één gemeente of kleinere regio’s beperken . Door de structuur van de databank en de metadata kosten het ophalen van bronoverschrijdende gegevens voor specifieke gemeenten meer tijd dan de raadpleging van de gedrukte bronnen.


images/fig4.jpg