LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen

 

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidstelling 1896 > Toelichting

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Toelichting

Van alle nijverheidstellingen die in België ooit hebben plaatsgevonden, neemt die van 1896 een bijzondere plaats in. Het was de eerste telling die een vrij betrouwbaar overzicht verschaft van de verschillende nijverheden in alle lokaliteiten van het rijk. Wie op zoek is naar harde informatie over plaatselijke nijverheden, huisarbeid op het platteland, oude beroepen die vandaag verdwenen zijn of meer algemeen de economische ontwikkeling van ons land komt in deze bron aan zijn trekken.