LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen

 

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidstelling 1896 > Toelichting  >  Inhoud van de webtabellen

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Inhoud van de webtabellen

LOKSTAT bevat uitsluitend datareeksen die per gemeente bewaard zijn gebleven. De teluitkomsten met betrekking tot de verdeling van de nijverheden uit de zogenaamde Tabel A van de nijverheidstelling 1896 voldoen aan dit criterium en worden op deze site gepubliceerd. De digitale cijferreeksen zijn gebaseerd op de originele tabellen die ruim 1500 gedrukte bladzijden en 29 miljoenen getallen in beslag nemen.

De webtabellen bevatten voor elke gemeente, administratief arrondissement en provincie volgende gegevens:

Inhoud Afkorting kolom

1. Bedrijfsgegevens

 
Totaal aantal bedrijfseenheden Bedrijven, totaal
Totaal aantal bedrijfseenheden die effectief in werking waren op 31 oktober 1896 Bedrijven, in werking
Hoeveelheid paardenkracht van de stoommachines en van de explosiemotoren (gas, petroleum) PK
   

2. Personeelsgegevens

 
Aantal personeelsleden die niet als arbeiders werkzaam waren, vrouwen Niet arbeiders, vrouwen
Aantal personeelsleden die niet als arbeiders werkzaam waren, mannen Niet arbeiders, mannen
Aantal arbeiders, mannen Arbeiders, mannen
Aantal arbeiders, vrouwen Arbeiders, vrouwen
Totaal aantal mannelijke personeelsleden Personeel, mannen
Totaal aantal vrouwelijke personeelsleden Personeel, vrouwen

Deze gegevens worden voor elk van de onderscheiden industrieën afzonderlijk verstrekt (855 rubrieken volgens activiteitssoort, gegroepeerd in 276 subsectoren en 18 sectoren). De classificatie van de industriële activiteiten stemt overeen met de indeling die in de telling wordt toegepast met uitzondering van de sector "bijzondere nijverheden". Omwille van de vergelijkbaarheid met andere tellingen werden de bedrijven uit deze laatste categorie toegevoegd aan de andere sectoren.

Niet alle data zoals die zijn afgedrukt in de bron konden worden overgenomen. Van volgende bedrijfstakken uit de transportsector zijn geen uitkomsten per gemeente gekend:

Volgende rubrieken van industriële activiteiten worden vermeld in de telling maar leverden geen gemeenten op waar deze bedrijvigheid te vinden was: