LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


 

de historische databank van lokale statistieken

Over LOKSTAT > Bronnen

Bronnen

LOKSTAT is de benaming van een databank waarin een selectie van cijfermateriaal met betrekking tot zeer uiteenlopende domeinen van de samenleving in vervlogen tijden is opgeslagen.

Het bevat kwantitatieve en kwantificeerbare reeksen die enerzijds het volledige Belgische grondgebied bestrijken en die anderzijds beschikbaar zijn op het laagste niveau, d.w.z. dat van de gemeenten. De vroegste statistieken dateren uit het jaar 1800 toen de gemeenten als bestuurlijke entiteiten werden opgericht. Als eindgrens fungeert 1970, toen de eerste volkstelling doorging waarvan de uitkomsten per individu in digitale vorm zijn bewaard gebleven.

De collectie is historisch gegroeid. Het grootste deel wordt ingenomen door de klassieke tellingen van de bevolking, de nijverheid,de landbouw en de handel . Daarnaast bevat LOKSTAT gegevens met betrekking tot andere maatschappelijke sectoren. De digitale reeksen kwamen grotendeels tot stand door het manueel intikken van de originele cijfers.

Een beschrijving van de aanwezige collecties zal tegen het einde van het digitaliseringsproject op deze site worden geplaatst.


images/fig4.jpg