LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen
Landbouwtelling 1895

 

Landbouwtelling 1895 > Toelichting

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Toelichting

De landbouwsector heeft de afgelopen twee eeuwen een grondige transformatie ondergaan. Het traditionele op autarchie gerichte boerenbedrijf heeft plaats gemaakt voor een marktgericht productieproces waar specialisatie en concentratie een sleutelrol spelen. In het algemeen is de betekenis van de primaire sector als bestaansmiddel voor de samenleving sterk afgenomen. Het aantal personen van de actieve bevolking dat een inkomen verwierf met landbouw daalde spectaculair in de tweede helft van de 19de eeuw (55% in 1846, 22% in 1910). In die periode verdwenen landbouwbedrijfjes, onderging het areaal grondige verschuivingen, werd de productie gerationaliseerd en steeg de productiviteit aanzienlijk. Dit proces van maatschappelijke verandering was complex en verliep niet altijd rechtlijnig. Velen trachtten te overleven door de oude structuren in stand te houden en in de mate van het mogelijke aan te passen.

De telling van de landbouw die in 1895 plaatsvond, is een voorname bron om deze transformatie in beeld te brengen. De uitkomsten hebben betrekking op diverse aspecten van de landbouw en bieden een bruikbare basis voor uiteenlopend onderzoek.