LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


Loading content, please wait..

loading..

Uitslagen > Uitslagen per nijverheidstak  >  Sector VOEDINGSNIJVERHEID: Uitslagen per subsector >  Subsector Fabricage van specifieke voedingsprodukten: Uitslagen per nijverheidsgroep >  Nijverheidsgroep Gecondenseerde foeragekoeken (produktie van): Uitslagen

 

Nijverheidstelling 1896

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Nijverheidsgroep Gecondenseerde foeragekoeken (produktie van): Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet−arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Vilvoorde (Vilvorde)BRABRS11171016067070,32
Overige gemeenten0000000000000,00
Totaal11171016067070,001