LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


Loading content, please wait..

loading..
 

Nijverheidstelling 1896

Terug naar de uitslagen

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Gemeente Lombardsijde

Algemene Info (toestand 1896)
Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 492 468 960
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 232 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Nieuwpoort)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal:   Titel van stad: Nee
Kustgemeente: Lombardsijde is een Kustgemeente
Aangrenzende gemeenten: Nieuwpoort (Nieuport)Oostduinkerke en Westende