print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lombardsijde

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 492 468 960
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 232 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Nieuwpoort)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Lombardsijde is een Kustgemeente
Aangrenzende gemeenten: Nieuwpoort (Nieuport), Oostduinkerke en Westende