LOKSTAT
census_1900_2.jpg
fig1.jpg
fig2.jpg
fig3.jpg
lokstat_2.jpg

De Belgische samenleving in historische tellingen


Loading content, please wait..

loading..
 

Nijverheidstelling 1896

Uitslagen > Uitslagen per territoriale eenheid  >  Uitslagen per gemeente  >  Uitslagen per nijverheidssector voor de gemeente Stavelot   >  Uitslagen per subsector voor de sector LEDER- EN HUIDENNIJVERHEID  >   Uitslagen per nijverheidsgroep voor de subsector Huidenbewerking

klik hier voor meer info over de gemeente

Gemeente Stavelot

Subsector Huidenbewerking: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet−arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Leerlooierijen2424(1) 8328154317821802061722341,76
Leertouwerijen, leerbereiding1101012023030,56
Totaal25258329154418021822091722642,32
(1): Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld