print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale StatistiekenLandbouwtelling 1895

Inhoud van de webtabellen

De resultaten van de landbouwtelling werden tussen 1898 en 1900 in 4 boekdelen uitgegeven. De volgende gegevens afkomstig uit de publicatie worden op deze site ter beschikking gesteld.

Thema Kolommen
Agrarische bevolking Aantal gezinsleden, loontrekkend en vast dienstpersoneel van minstens 12 jaar die gewoonlijk in de landbouw werken
Veestapel Aantal paarden, ezels, muildieren, runderen, schapen, varkens, geiten en bijenkorven
Areaal Oppervlakte wel en niet onderworpen aan de grondbelasting; geëxploiteerde oppervlakte in eigendom en huur (hectare)
Teelten Verdeling van het areaal naar toegepaste teelten in 1895 (hectare)
Landbouwexploitaties Aantal exploitaties volledig in eigendom, grotendeels in eigendom, volledig in huur en grotendeels in huur naar oppervlakte
Lonen Gemiddeld dagloon voor ongeschoolde arbeiders, exclusief en inclusief voedsel ter beschikking gesteld door de werkgever (centiem per geslacht)
Grondprijzen Gemiddelde koop- en pachtprijzen van bouw- en weiland (frank per hectare)


©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014