print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Grammene

Gezinnen en gebouwen

 
Totaal gezinnen Gemidd. aantal personen per gezin Gebouwen Gemidd. aantal gezinnen / bewoond gebouw
Bestemd als woning (al dan niet bewoond) Niet bestemd als woning Totaal
Bewoond Onbe-
woond
1205,05126031290,95