print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Furnaux

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
1139520846,810110020145,31322357,9444