print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Dour

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
34522866631855,321802192437238,31635727356,411425


In weduwe staat Gescheiden
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
159569728437