print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Darion

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
61389960,729285735,05274,3163