print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente Burcht

Talen (alle leeftijden): Personen die in staat zijn om twee landstalen te spreken

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
15271472299992,8100100,31061182246,93233


Personen die in staat om te spreken
Uitsluitend één landstaal Twee landstalen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
14461399284594,981731545,1


Personen die in staat zijn om twee landstalen te spreken
Uitsluitend Frans en Nederlands Uitsluitend Frans en Duits Uitsluitend Duits en Nederlands
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
787114996,80000,03253,2