print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Burcht

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
1052966201862,4540540108033,451841354,23233


In weduwe staat Gescheiden
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
5184135000