print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente Alleur

Talen (alle leeftijden): Personen die in staat zijn om twee landstalen te spreken

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
743637138093,48190,64147886,01477


Personen die in staat om te spreken
Uitsluitend één landstaal Twee landstalen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
576553112981,81678425118,2


Personen die in staat zijn om twee landstalen te spreken
Uitsluitend Frans en Nederlands Uitsluitend Frans en Duits Uitsluitend Duits en Nederlands
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
1648224698,03252,00000,0