print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Alleur

Talen (15 jaar en ouder)

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
≥15 jaar
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
53344297599,27180,80000,0983


Personen die in staat om te spreken
Uitsluitend één landstaal Twee landstalen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
39737877579,51366420020,5