print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Boekhoute

Geboorteplaats

 
Geboren in woongemeente Geboren in andere Belgische gemeente Geboren in het buitenland Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
910885179569,431532564024,870811515,82586