print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Boekhoute

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
841779162062,640840881631,6461041505,82586