print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Yvoir

Leeftijd

 
Tot 15 jaar 15 t.e.m. 54 jaar 55 jaar en ouder Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
14416130528,830629259856,5639215514,71058