print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente Wontergem

Talen (15 jaar en ouder)

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
≥15 jaar
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
295282577100,00000,00000,0577


Personen die in staat om te spreken
Uitsluitend één landstaal Twee landstalen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
27625953592,71923427,3


Personen die in staat zijn om twee landstalen te spreken
Uitsluitend Frans en Nederlands Uitsluitend Frans en Duits Uitsluitend Duits en Nederlands
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
192342100,00000,00000,0