print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Voort

Leeftijd

 
Tot 15 jaar 15 t.e.m. 54 jaar 55 jaar en ouder Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
34387235,5524910149,820103014,8203