print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Villerot

Geboorteplaats

 
Geboren in woongemeente Geboren in andere Belgische gemeente Geboren in het buitenland Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
19016735765,9928717933,02461,1542