print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Toernich

Talen (alle leeftijden)

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
509491100095,20000,02327504,81050


Personen die in staat om te spreken
Uitsluitend één landstaal Twee landstalen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
24632957557,526316242542,5