print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Strijpen

Geboorteplaats

 
Geboren in woongemeente Geboren in andere Belgische gemeente Geboren in het buitenland Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
54745299964,525928154034,946100,71549