print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Berlare

Talen (15 jaar en ouder)

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
≥15 jaar
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
14441352279699,82130,12020,12801