print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Rumes

Nationaliteit

 
Personen met de Belgische nationaliteit Personen met een buitenlandse nationaliteit Bevol-
kings-
totaal
Geboren in
België
Geboren in
het buitenland
Totaal % Geboren in
België
Geboren in
het buitenland
Totaal %
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
9859323126197498,3101617341,72008