print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Riksingen

Kadastraal inkomen en oppervlakte

 
Oppervlakte (ha.) Inwoners per km2 Belastbaar inkomen van goederen (fr.)
Belast-
baar
Onbe-
lastbaar
Totaal Onbe-
bouwd
Bebouwd Totaal Per ha.
313,6712,50326,181392855431903174497