print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Rekem

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
620456107667,022221243427,03759966,01606