print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente Rebaix

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
30724355055,419419739139,41240525,2993