print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Odeigne

 
Geletterden
(lezen en schrijven)
Ongeletterden
(lezen en schrijven)
Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
21317138474%469113726%521