print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Marchin

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
16651648331357,210901076216637,41201913115,45790


In weduwe staat Gescheiden
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
115189304527