print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Machelen

Geslacht

 
Bevolking per geslacht Bevol-
kings-
totaal
Mannen % Vrouwen %
85548,491051,61765