print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente Londerzeel

 
Geletterden
(lezen en schrijven)
Ongeletterden
(lezen en schrijven)
Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
19191854377375%582663124525%5018