print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente Lierneux

Talen (alle leeftijden)

 
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken Bevol-
kings-
totaal
Één of twee landstalen Alle drie landstalen Geen enkele landstaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
14241391281593,82020,187981856,23002