print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Ledeberg

Geslacht

 
Bevolking per geslacht Bevol-
kings-
totaal
Mannen % Vrouwen %
683748,0739352,014230