print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Ledeberg

Burgerlijke staat

 
Ongehuwd Gehuwd Ooit gehuwd Bevol-
kings-
totaal
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal %
38734086795955,927382734547238,52265737995,614230


In weduwe staat Gescheiden
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
206549755202444