print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Jemelle

Geslacht

 
Bevolking per geslacht Bevol-
kings-
totaal
Mannen % Vrouwen %
103450,5101549,52049