print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Volkstelling 1900


Gemeente  Heindonk

Nationaliteit

 
Personen met de Belgische nationaliteit Personen met een buitenlandse nationaliteit Bevol-
kings-
totaal
Geboren in
België
Geboren in
het buitenland
Totaal % Geboren in
België
Geboren in
het buitenland
Totaal %
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
3122740058699,8000110,2587