print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Arrondissement Nijvel

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
42 404,617 019,171 747,7123 217,669 317,733 856,028 430,1495 993,041 293,03

Teelten: Overige belangrijke teelten


Oppervlakte (ha.)
Boom-
kweke-
rijen
Groenten-
en moes-
tuinen
Parken Rijs-
bossen
Wijn-
gaarden
Overige teelten Totaal % Totaal
exploi-
taties
138,792 491,241 113,7078,036,7027,563 856,024,095 993,04