print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Gesves

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
708,720,1416,90490,34174,1638,47502,671 931,400,00

Teelten: Improductieve en woeste gronden


Oppervlakte (ha.)
Bossen Braak-
land
Weinig of niet gecultiveerde
gronden
Totaal
improduc-
tieve &
woeste
gronden
% Totaal
exploi-
taties
Eigendom
overheden
Privé-
eigendom
422,8156,9912,0310,84502,6726,01 931,40