print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Forest

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
237,7586,4814,53163,3934,279,601,44547,4616,77

Teelten: Graangewassen


Oppervlakte (ha.)
Boek-
weit
Haver Mas-
teluin
Rogge Spelt Tarwe Gerst (zomer-
& win-
ter)
Totaal graan-
gewassen
% Totaal exploi-
taties
0,0073,480,0042,463,64112,835,34237,7543,4547,46