print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Forchies-la-Marche

Gemiddelde daglonen voor landarbeiders


Dagloon zonder kost (centiem) Dagloon inclusief kost (centiem)
1890 1895 1890 1895
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
27512030012515090175100