print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Forchies-la-Marche

Areaal

 
Kadastrale Oppervlakte (ha.) Geëxploiteerde Oppervlakte (ha.)
Belast-
baar
% Totaal In eigen-
dom
% In huur % Totaal
606,9495,3636,5914126,539173,5531,64