print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Dranouter

Areaal

 
Kadastrale Oppervlakte (ha.) Geëxploiteerde Oppervlakte (ha.)
Belast-
baar
% Totaal In eigen-
dom
% In huur % Totaal
1 084,38100,01 112,65696,599893,51 067,08