print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Desselgem

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
262,70107,360,01137,80141,126,871,00656,86144,25

Teelten: Voedergewassen


Oppervlakte (ha.)
Klavers Luzerne Espar-
cette
Serra-
della
(1ste
oogst)
Graas-
weiden
Hooi-
weiden
Boom-
gaarden
Raai-
gras
Voeder-
maÏs
Totaal
voeder-
gewas-
sen
% Totaal
exploi-
taties
41,810,000,000,0042,8639,6910,861,301,28137,8021,0656,86